Hal

De bestaande bedrijfshal van ca. 240 m2 is opgehoogd. De bestaande fundering ernaast is opgebouwd en de gehele hal is zo’n 7 meter naar voren gebouwd. Totale grootte is nu ca. 650 m2 en verdeeld in een aantal units.
Uitdaging was om enerzijds het bestaande gedeelte zoveel mogelijk in tact te laten maar anderzijds wel een multifunctioneel gebouw neer te zetten.